Satellietkantoren, what?

Locatie is een belangrijk topic voor bedrijven. Vaak hebben bedrijven 1 centraal kantoor waar alle werknemers zich naartoe begeven. Veelal komen al die mensen uit verschillende regio’s samen om in het hoofdkantoor te werken. Maar waarom zou je je als bedrijf beperken tot 1 bepaalde locatie in een grootstad? Het hebben van 1 hoofdkantoor kan voordelig zijn in de zin dat het een overzicht geeft voor de werkgever. Doordat alle werknemers op eenzelfde plaats werken is het voor de werkgever eenvoudig om een zicht te hebben op de activiteiten dat een team aan werknemers uitvoert. Tegenwoordig komt er echter een grotere nadruk te liggen op vertrouwen, verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Om relevant te blijven is het namelijk belangrijk dat bedrijven kunnen mee-evolueren en meegroeien met die nieuwe trends. Het bestaan van satellietkantoren komt hier handig van pas. Bij satellietwerk ga je, anders dan bij telewerken van thuis uit, werken op een andere locatie dan die van het hoofdkantoor. De werkplek op die locatie kan er één zijn van het bedrijf waarbij je werkt, of van een andere organisatie, maar bevindt zich meestal in een andere gemeente of stad.

Bedrijven hebben vaak 1 zo een satellietkantoor voor een hele provincie. Wanneer het hoofdkantoor van bedrijf X zich bijvoorbeeld in Brussel bevindt en ze in de provincie West-Vlaanderen een satellietkantoor ter beschikking hebben in Brugge, kunnen werknemers die in die provincie wonen daar ook gaan werken. Dat zorgt er onder andere voor dat ze minder afstand moeten afleggen naar en van het werk. Alleen, niet alle werknemers uit die provincie wonen in een relatief dichte straal rond de stad van dat kantoor in Brugge. Satellietkantoren vormen dus een mooi alternatief voor telewerken of werken in het hoofdkantoor, maar bieden nog niet de ultieme flexibiliteit en toegankelijkheid dat onze formule wel biedt. Bij ProXpace vinden we het cruciaal om werkgevers en werknemers de mogelijkheid te geven meer in te zetten op die flexibiliteit, alsook vertrouwen en verantwoordelijkheid. 

Indien een bedrijf haar werknemers namelijk kan toelaten om te werken vanuit een andere locatie dan dat van het hoofd- en dichter bijzijnde satellietkantoor brengt dit nog extra voordelen voor zowel werkgever en -nemer met zich mee. Op ProXpace zijn er heel veel verschillende werkruimtes op tal van locaties beschikbaar, wat er voor zorgt dat satellietwerk niet meer gebonden is aan slechts een handvol satellietkantoren per bedrijf. Al die locaties en ruimtes beschikken over de faciliteiten waarover je anders ook zou beschikken. Op die manier kan je in de meest ideale omstandigheden werken dichtbij huis. Bedrijven kunnen via het platform ook zelf ruimtes ter beschikking stellen die tot op dat punt onderbenut waren. Zo proberen we met ProXpace de concepten van tele- en satellietwerk een nieuw, gecombineerd, leven te geven in onze formule van ‘work near home’.

Anna Blondeel – November 2021

en_GB